Versoepelingen regels - RESERVEREN NIET LANGER NOODZAKELIJK

21 september 2021 - Algemeen federatie nieuws

Naar aanleiding van de versoepelingen die door de overheid zijn aangekondigd per 25 september 2021 hebben de bisschoppen bekeken wat dat betekent voor de parochies.

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Voor de r.k.-kerken van onze parochiefederatie geldt het volgende:

 • Er is geen beperking meer voor het aantal aanwezigen bij de vieringen.
 • De anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek wordt losgelaten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.
 • Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn.
 • Alle hygiënemaatregelen zoals: handenwassen, ontsmetten van handen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes blijven gehandhaafd.
 • Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving etc. worden zoveel mogelijk beperkt.
 • De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud, blijft gehandhaafd.
 • Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien.
 • Volkszang is weer toegestaan.
 • Koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen.
 • De H. Communie zal weer worden uitgereikt op de hand.
 • De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd. De wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn.
 • Collecteren blijft zoals we dat de laatste tijd doen: bij de uitgang aan het eind van de viering via een collectebus of een gift-app (een bankoverschrijving naar uw parochie mag natuurlijk ook).
 • Deze versoepelingen gelden met ingang van zaterdag 25 september.

Namens het federatiebestuur en het pastoraal team
Peter Zuidgeest

 

Lees meer wat de versoepelingen voor onze kerken betekenen

 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.