• rkWestland
  • > Nieuws
  • > Uit de oude doos - broederschap van de Westlandsche Processie naar Kevelaer

Uit de oude doos - broederschap van de Westlandsche Processie naar Kevelaer

17 augustus 2019 - Algemeen federatie nieuws

In 1819 werd met goedkeuring van paus Pius VII het broederschap van de Westlandsche Processie naar Kevelaer opgericht. In februari 1969 heeft het toenmalig (Hoofd)bestuur van de Westlandsche Processiebroederschap van O.L. Vrouw van Kevelaer het broederschap opgeheven en alle bezittingen van het broederschap overgedragen aan het kerkbestuur van de Sint Jan de Doperparochie (nu Elisabethparochie) te Wateringen.

De mensen van Westlandse Bedevaarten doken in het archief en plaatsten op hun website een reeks artikelen ‘Uit de oude doos’ met verhalen en feiten van bedevaarten uit het verre verleden. Zo kwam het programma van een reis naar Kevelaer uit 1823 boven tafel.
's morgens om 5 uur met een schuit van Delft en Den Haag op Leiden varen. Aldaar zullen zij zich verzamelen in een afgehuurde schuit en zo samen met gezangen en gebeden naar Utrecht varen (ongetwjfeld zullen zij over de Oude Rijn zijn gevaren langs Alphen, Bodegraven, Woerden enz.). Hoe ze sliepen weten we niet. Maar op de vierde september zullen zij 's morgens om 8.00 uur twee heilige missen volgen, een te Rijzenburg en een te Buren. Lees verder.

Sursum Corda
In de Sursum Corda 18 september 1948 wordt verslag gedaan van de bedevaart naar Kevelaer.
Men ging toen per trekschuit te middernacht naar Rotterdam. In de kerk op de wijnhaven werd er om 5 uur 's morgens een Heilige Mis opgedragen en daarna ging het per stoomboot naar Nijmegen. De bedevaart was dus een echte boetetocht. Telkens deed de kerkelijke overheid pogingen om dit karakter te handhaven. De eerste bisschop van Haarlem, Mgr. van Vree, maakte aanstonds in zijn wijding hiermede een begin. Hij verbood o. a. dat de eigendommen van de bedevaart in een herberg te Wateringen werden tentoongesteld (14 maart 1854). Hij reorganiseerde de processie in overleg met de heren Hoek en Beuger. Lees verder.

Pastoor Finkenflügel
Pastoor Finkenflügel had zijn hart verpand aan Kevelaer. Als kind zijnde had met zijn vader en moeder reeds een bedevaart naar Kevelaer gemaakt. Toen hij pastoor van Wateringen werd, heeft hij zijn parochianen altijd aangespoord om ter bedevaart naar Kevelaer te gaan. Reeds in 1819 was de eerste georganiseerde bedevaart vanuit het Westland naar Kevelaer. Het devies van pastoor Finkenflügel, die voorzitter van de Westlandse bedevaart naar Kevelaer was geworden, was: "Ieder Westland maagdeke zal eenmaal voor haar trouwen ter bedevaarte gaan naar Kevelaar". Lees verder.

Harmonievereniging "De Phoenix"
De harmonievereniging "De Phoenix" heeft de traditie om de bedevaarten naar het Duitse Kevelaer muzikaal te begeleiden vele jaren in ere gehouden. Dit in navolging van het toen opgeheven fanfarekorps "De Ster". In de periode dat onderstaande foto gemaakt werd, ging men al per trein naar Kevelaer (eind jaren twintig). Maar omstreeks 1880 was er voor de Westlandse pelgrims 's morgens om vijf uur al een Heilige Mis in de Lieve Vrouwekerk te Rotterdam. Daarna volgde om zes uur de inscheping en vertrok men per stoomboot richting Nijmegen. Vanuit Nijmegen ging men dan naar Kranenburg (in de buurt van het bedevaartsoord). Hier kwamen de pelgrims dan na een reis van ruim tien uren aan, om dan de volgende morgen om vier uur al weer "getracteerd" te worden op een misoffer. De vertrekdatum van de Westlandse processie was meestal op 10 september. Deze feiten staan vermeld in het Westlandse processieboekje uit het jaar 1877.

We zien van links naar rechts, bovenaan: Janus van der Burg, Wim Verhagen, Antoon van Zwet, Gerard de Gier, Arie van Veen, Leo Donek, Gerrit van der Burg, Cor Bakker, Piet van Zwet en Jan Onings.
Onderaan, eveneens vanaf links: Piet van der Hoeven, Jacob Goense, de toen in Wateringen actieve pastoor, pater Frans Onings en Theo van der Hoeven. Het ledenbestand van "De Phoenix" was toen al groter dan het aantal aanwezigen op deze foto, maar niet iedereen kon de reis meemaken.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Een mensenleven in deze wereld is niet meer dan het tijdelijk verblijf van een gehaaste reiziger.